Kontrollera ersättning
Loganair

IATALM

ICAOLOG

Ersättning och kompensation vid flygstörningar med Loganair

Oavsett hur punktlig Loganair tenderar att vara går det inte att komma ifrån det faktum att förr eller senare kommer Loganair att drabbas av flygstörningar. För din egen del kommer det hela att innebära att du sannolikt exponeras för en lång försening eller att avgången via Loganair LM ställs in helt!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 021 recensioner

Skulle din avgång via Loganair LOG försenas eller i värsta fall ställas in, står vi på AirAdvisor redo att hjälpa dig hävda din rätt som resenär. Vi har hittills hjälpt mer än 250 000 likasinnade som du själv att hävda deras rätt till kompensation samband med flygstörningar via Loganair, inklusive en mängd andra flygbolag.

Ersättning och kompensation vid flygstörningar med Loganair
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: May 27, 2024

Viktiga steg i samband med en flygstörning med Loganair?

Innan du skrider till verket och begär kompensation för det inträffade behöver du först och främst vidta ett antal viktiga steg:

 • Ta reda på den officiella orsaken till den inträffade flygstörningen med Loganair.
 • Samla in alla underlag för avgången (kvitto, boardingkort, bokningsbekräftelse m.fl.).
 • Kräv att Loganair kompenserar dig på flygplatsen i form av måltider och dricka.
 • Undersök huruvida du kvalificerar dig för kompensation via Loganair med vårt verktyg

Notera: Du måste även komma ihåg att aldrig skriva på några dokument som du inte förstår, något som du i regel måste göra i samband med att flygbolaget erbjuder dig resekuponger. Om du råkar skriva på ett dokument som du inte riktigt är införstådd med riskerar du att gå om din rätt till kompensation, något som för övrigt är en medveten strategi från flygbiljett till att minska de finansiella skadorna av den uppkomna flygstörningen.

Få reda på om du har rätt till ersättning upp till £520 (€600)!

passagerare som väntar på sitt flyg i flygplatsterminalen

När har du rätt till kompensation på plats i samband med försenade avgångar med Loganair?

Enligt den brittiska lagen måste Loganair förse dig med lämplig kompensation på den aktuella flygplatsen i samband med en försenad avgång. Lagen delar upp det hela i form av tre kategorier:

 • Kortdistansflyg: Avser alla avgångar vilka återspeglas av en flygsträcka kortare än 1500 km (t.ex. Glasgow till Amsterdam). För att kunna åberopa rätten till kompensation på flygplatsen måste förseningen uppgå till minst 2-timmar.
 • Medeldistansflyg: Avser alla avgångar med en flygsträcka inom 1 500-3 500 km (t.ex. Nottingham till Marrakech). Själva förseningen måste överstiga minst 3-timmar för att rätten till kompensation ska gälla.
 • Långdistansflyg: Avser alla avgångar vilka överstiger en flygsträcka på 3 500 km (t.ex. London till New York). Vänligen notera att den totala förseningen måste överstiga minst 4-timmar för att du ska kunna berättigas dina ersättningsanspråk.

När det kommer till själva kompensationen ska den enligt brittisk lag åtminstone utgöras av följande delar

 • En rimlig mängd förtäring i form av måltider (erbjuds vanligtvis i form av kuponger)
 • Möjligheten att kommunicera med anhöriga (samtalen skall bekostas av flygbolaget).
 • Kostnadsfri boende om du behöver övernatta (i regel på ett närliggande hotell).
 • Transport till och från ditt boende (du skall ej debiteras några avgifter för transporten.

Lägg även på minnet att Loganair har enligt lag skyldighet att förse dig med ovanstående tills du kan lyfta mot din destination, oberoende av hur länge förseningen varat, eller vad som kan tänkas vara orsaken till den uppkomna situationen.

Låt oss på AirAdvisor ta reda på hur mycket du kan söka i ersättning!Undersök om din avgång med Loganair har rätt till ersättning!

Vanliga scenarion när du har rätt till ersättning vid flygstörningar med Loganair

Enligt brittisk lag måste Loganair kompensera dig som resenär om ditt flyg landar på slutdestinationen mer än 3-timmar försenad. Det ska dock återigen nämnas att din rätt till ersättning avgörs främst av huruvida den bakomliggande orsaken anses bero på flygbolagets slarv.

 • Kortdistansflyg: Följande avser alla flygavgångar där flygsträckan är kortare än 1 500 km (ex: Glasgow till Amsterdam). I dessa fall kommer du att kunna begära kompensation med upp till €250 (£205).
 • Medeldistansflyg: Omfattar alla avgångar vilka återspeglas av en flygsträcka mellan 1 500 - 3 500 km (ex: Leicester till Marrakech). I dessa fall har du rätt till en kompensation med upp till €400 (£330).
 • Långdistansflyg: Avser alla avgångar vilka överstiger en flygsträcka på minst 3 500 km (ex: London till New York). I dessa fall uppgår ersättningen till €600 (£520). Dock kommer den att halveras om förseningen är kortare än 4-timmar.

Dina rättigheter som resenär vid flygstörningar med med Loganair?

Självfallet ligger det i Loganair intresse att både lyfta men även anlända i tid till den tänkta slutdestinationen. I rollen som resenär kommer du att kunna luta dig tillbaka mot UK 261-förordningen, något som bl.a. ger dig rätt till kompensation vid flygstörningar.

Enligt den brittiska 261/2004-direktivet har du enligt brittisk lag rätt till att begära ersättning i samband med flygstörningar upp till £520 (€600). Det hela förutsätter dock att din avgång landar med en försening som överstiger minst 4-timmar.

Vi behöver uppmärksamma dig på att om Loganair kan påvisa att flygstörningar klassas som ett "extraordinär händelse", något som i regel innebär att den uppkomna situationen ligger bortom flygbolaget kontroll, kommer du dessvärre att bli utan ersättning helt och hållet.

Den i särklass vanligaste "extraordinära händelsen" återspeglas av aktuella väderförhållanden, där exempelvis snö- eller åskstorm gör det omöjligt att lyfta eller landa enligt planerade tidsschemat.

Få reda på mer om vilka rättigheter du har i samband med flygstörningar via Loganair och hur stor kompensation du kan begära Loganair, utan extra kostnad.

Har du drabbats av en flygstörning under de senaste 3 åren kan du ha rätt till ersättning upp till £520 (€600)!Läs mer om hur du går tillväga

Följande punkter måste uppfyllas för att berättigas ersättning via Loganair

kompensation för flygstörningar

Följande punkter avser de krav vilka du måste uppfylla för att beviljas kompensation i samband med flygstörningar via Loganair:

 • Du blev varse om den inställda avgången mindre än 14-dagar innan avresa.
 • Du anlände till din slutdestination minst 3 timmar senare än vad som planerats.
 • Du valde att checka in i tid, något som i allmänhet ej understiger 45 minuter.
 • Du blev varse om den aktuella flygstörningen för ej mer än 6 år sedan.
 • Du har informerats om att förseningen eller den inställda avgången beror på Loganair.
 • Du lyfte från EU eller Storbritannien alternativt landade i EU eller Storbritannien (förutsatt att det aktuella flygbolaget har sitt huvudkontor inom dessa regioner.

Vanliga frågor gällande flygstörningar med Loganair

Vilka är de viktigaste steg jag behöver vidta i samband med en flygstörning hos Loganair?

Till att börja med behöver du undersöka vad som orsakat flygstörningen. Vi rekommenderar dig att fokusera på att söka upp en av Loganair anställda på plats och be om en redogörelse för det inträffade. Därefter behöver du samla in alla underlag vilka relateras till avgången (kvitto, bokningsbekräftelse, boardingkort m.fl.). Därefter behöver du ta kontakt med AirAdvisor, ladda upp dina underlag och luta dig tillbaka medan vi driver dina krav på ersättning utan att du behöver föra dig nämnvärt! En tumregel är att ju mer underlag du kan tillhandahålla, desto högre chans att driva igenom ditt ersättningsanspråk.

Vilken är det minimala tidsfönstret som måste uppnås vid en försening via Loganair?

Generellt sett måste den aktuella avgången återspeglas av en försening som överstiger minst 3-timmar för att du överhuvudtaget ska kunna åberopa dina ersättningsanspråk hos Loganair. Skulle avgången exempelvis vara försenad med mindre än 3-timmar (ex: 2 timmar och 59 minuter) kommer du dessvärre inte kunna (åtminstone juridiskt) driva igenom dina ersättningsanspråk. I vissa fall kan Loganair välja att kompensera dig på egen bevåg, men du bör i regel inte räkna med dessa privilegier. Kom ihåg även att det är först när du landat på din slutdestination som du kan inleda själva processen kring ersättning.

Hur komplext är det att yrka på ersättning via Loganair i samband med flygstörningar?

I de fall då avgången blir kraftigt försenad, eller ställs in helt och hållet, kommer du att kunna yrka på ersättning för det inträffade. Tidigare i tiden var det hela en påfrestande och krävande process, där du fick driva ärendet helt på egen hand. Tack vare AirAdvisor kan du idag med några enkla klick luta dig tillbaka och låta våra duktiga medarbetare föra fram din talan. Vi har fram tills idag hjälpt mer än 250 000 resenärer att driva igenom deras krav på ersättning i samband flygstörningar hos Loganair. Upptäck redan idag hur du kan spara tid och öka dina chanser till att driva igenom dina ersättningsanspråk genom att låta oss driva ditt ärende!

Hur länge bör jag vänta med att söka kompensation hos  Loganair i samband med flygstörningar?

En tumregel som du bör förhålla dig till när det kommer till kompensation i samband med flygstörningar via Loganair är att lämna in ditt krav praktiskt taget direkt vid landning på den tänkta slutdestinationen. Enligt vår erfarenhet ökar sannolikheten för att beviljas kompensation för den inträffade flygstörningen ju tidigare du lämnar in dina ersättningsanspråk. Det är viktigt att göra dig införstådd med att ju längre du väntar på att lämna in dina krav på ersättning, desto lägre är chansen att faktiskt lyckas driva igenom det hela. Glöm inte heller att flygbolaget kan fördröja det hela ytterligare, något som för övrigt är en medveten strategi från deras sida med målet att trötta ut dig.

Vilken tidsperiod bör jag förhålla mig till när det kommer till begäran om ersättning från Loganair?

Det hela är en ytterst subjektiv fråga, som i regel baseras på flera aspekter. Generellt sett kan du räkna med ungefär en månad från och med att du skickar in dina ersättningsanspråk till att Loganair behandlar det hela. Detta är dock något som sällan uppfylls, främst på grund av att Loganair tendrar i regel att ta på sig betydligt längre tid än så. Vi rekommenderar därför att förhålla dig till det hela i form av en tidsperiod på åtminstone 2-3 månader. Kom ihåg att om ärendet går vidare till domstol kan beskedet om ersättning komma att dröja ända upp till 12 månader!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror