LOT Polish Airlines

IATALO

ICAOLOT

Odszkodowanie i zwrot kosztów za opóźnione loty lub odwołane loty LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines jest winna innym pasażerom do 600 euro odszkodowania za odwołane i opóźnione loty przez LOT Polish Airlines.

Chcecie Państwo wiedzieć więcej o tym, jak ubiegać się o odszkodowanie od LOT Polish Airlines i co robić w takich przypadkach?

LOT Polish Airlines nie chcą, aby Państwo znali swoje prawa pasażera, ale nasz zespół zebrał wszystkie informacje, które trzeba znać, aby uzyskać zapłatę od LOT Polish Airlines.Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.

Zwrot kosztów i LOT odszkodowanie

W licznych przypadkach linie lotnicze mają obowiązek wypłacać pasażerom nawet kilkaset euro rekompensaty. Samo uzyskanie rekompensaty może być zaś proste, o ile skorzysta się ze wsparcia specjalistów od odszkodowań lotniczych. O odszkodowanie lotnicze można się starać, jeżeli:

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Polskie Linie Lotnicze odszkodowanie wypłacają zgodnie z przepisami unijnymi w określonych przypadkach. Ukazujemy je poniżej.

Zakres terytorialny lotu

Linie Lotnicze LOT odszkodowanie na podstawie przepisów UE

Wewnątrz UE

Tak

Z kraju unijnego do kraju spoza UE

Tak

Z państwa nienależącego do UE do kraju unijnego

Tak

Przelot ma miejsce poza UE

Nie

W tym ostatnim przypadku również można ubiegać się o odszkodowanie za LOT. Jednakże trzeba powoływać się na inne przepisy (np. Amerykańskiego Departamentu Transportu), które mają zastosowanie w danym przypadku.

 

Jakie odszkodowanie za opóźniony LOT?

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do 600 €Sprawdź odszkodowania

LOT wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot

Opóźniony LOT odszkodowanie może oznaczać uzyskanie nawet 600 euro, o ile dany przelot jest objęty przepisami unijnymi. Podstawowym warunkiem jest to, by opóźnienie wynosiło co najmniej 3 godziny. LOT odszkodowanie za opóźniony lot jest też zależne od dystansu pomiędzy lotniskami:

  • Jeśli odległość przelotu wynosi do 1500 km, to reklamacja opóźniony LOT przynosi 250 euro rekompensaty.
  • Gdy długość lotu wynosi od 1500 km do 3500 km, to opóźniony lot odszkodowanie LOT wiąże się z uzyskaniem 400 euro.
  • Jeżeli odległość lotu wynosi więcej niż 3500 km, to można ubiegać się o odszkodowanie w kwocie 600 euro.

Linie lotnicze LOT reklamacje uznają za zasadne, gdy są one odpowiedzialne za opóźnienie. Tak będziesz np. wtedy, gdy spóźnienie wynika z usterki samolotu. Wniosek — PLL LOT odszkodowanie za opóźniony LOT zostanie odrzucony, gdy przyczyna była niezależna od linii lotniczych. Taką sytuacją są między innymi niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Należy tutaj rozgraniczyć kwestię odszkodowań gwarantowanych przepisami, a tych dostępnych przez ubezpieczenia. Te pierwsze są wypłacane na mocy obowiązującego prawodawstwa, np. przepisów UE — w tym przypadku skargi i reklamacje najprościej składać przez AirAdvisor. Z kolei ubezpieczenie od opóźnienia trzeba wykupić przed rozpoczęciem podróży w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zwykle są one sprzedawane jako rozszerzenie polisy turystycznej.

 

Odszkodowanie PLL

 

Zwrot za opóźniony lot LOT uzyskany z AirAdvisor jest zazwyczaj korzystniejszy niż odszkodowanie od ubezpieczyciela. Po pierwsze nie wymaga ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Po drugie warunki odszkodowań w ramach obowiązujących przepisów prawnych są znacznie korzystniejsze, przynajmniej dla lotów objętych prawem unijnym. LOT reklamacje za opóźnione przez AirAdvisor to na ogół wyższe kwoty odszkodowań i mniej wykluczeń w porównaniu do polis towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Świadczą też o tym opiniena stronach, które zajmują się tematem: odszkodowanie za opóźniony LOT forum.

 Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do 600 €Sprawdź odszkodowania

Odszkodowanie za odwołany lot LOT

Zasadniczo reklamacja za odwołany LOT jest prowadzona w ten sam sposób co wnioskowanie o odszkodowanie za opóźnienie. Gdy więc dany rejs lotniczy jest objęty przepisami unijnymi, to można się na nie powołać. Roszczenie zostanie uznane za zasadne, o ile LOT lot został odwołany z przyczyn, za które odpowiadają linie lotnicze. Gdy jednak anulacja lotu LOT wynika z przyczyn zewnętrznych, to roszczenie nie uzyska akceptacji. Czynnikiem zewnętrznym jest chociażby zamknięcie przestrzeni powietrznej, która uniemożliwia wylot.

Lot odwołany LOT odszkodowanie nie zostanie też wypłacone, gdy pasażer dowiedział się o anulowaniu lotu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Lot odwołany LOT rekompensata pod dodatkowym warunkiem nie zostanie też wypłacone, jeśli linie lotnicze poinformowały pasażera o sytuacji na 7 dni przed planowanym wylotem. Jednocześnie jednak muszą one zaproponować pasażerowi połączenie lotnicze o podobnej specyfice czasowej do pierwotnego połączenia.

Gdy anulowanie lotu LOT spełnia przesłanki do naliczenia rekompensaty, to następuje wyliczenie jej wysokości. Pod uwagę bierze się tu odległość pomiędzy lotniskiem startowym i docelowym. Orientacyjne wartości rekompensat za LOT odwołane loty poniżej.

 

Odległość

Odszkodowanie w wysokości

Do 1500 km

250 euro

Od 1500 km do 3500 km

400 euro

Więcej niż 3500 km w granicach UE

400 euro

Więcej niż 3500 km poza UE

600 euro

Jeszcze inna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy LOT odwołuje loty, ale równocześnie proponuje podróżnym zastępczy bilet lotniczy na podobne połączenie. Wtedy to odszkodowanie za odwołany lot, jest zmniejszane o 50%. Alternatywny lot nie może jednak zanotować zbyt długiego opóźnienia, w porównaniu do pierwotnie planowanego połączenia. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Odległość

Spóźnienie alternatywnego lotu

Odwołany lot LOT odszkodowanie

Do1500 km

Do 2 godzin

125 euro

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200 euro

Więcej niż 3500 km w granicach UE

Do 4 godzin

200 euro

Więcej niż 3500 km poza UE

Do 4 godzin

300 euro

 

Odpowiedź na pytanie jak odzyskać pieniądze za odwołany lot LOT, będzie jednak inna, jeśli dane połączenie nie jest objęte prawodawstwem UE. Wtedy odwołane loty LOT podlegają innym regułom odszkodowawczym.

W USA uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych jest nieco trudniej. Tamtejszy departament transportu ustalił, że odwołania lotu wcale nie nakładają obowiązku wypłacania odszkodowań. Niemniej i wtedy można starać się o rekompensatę, choć jej wypłacenie jest zależne od aktualnej polityki i regulaminu przewoźnika lotniczego.

Czasem, po odwołaniu lotu linie lotnicze proponują pasażerom vouchery do wykorzystania w późniejszym terminie. Zawsze warto sprawdzić wartość takiego vouchera i warunki, jakimi jest on obwarowany. Praktyka pokazuje, że uzyskanie odszkodowania jest dla pasażerów znacznie korzystniejsze niż godzenie się na otrzymanie voucherów od przewoźnika lotniczego.

 Dowiedz się, czy należy Ci się odszkodowanie za zakłócony lotSprawdź odszkodowania

LOT zwrot biletu i kosztów w przypadku odwołania połączenia

Prawa pasażerów zakładają, że uzyskać można nie tylko odszkodowanie, lecz także i zwrot pieniędzy z tytułu poniesionych kosztów. Przede wszystkim można aplikować o zwrot biletów LOT, np. wtedy gdy połączenie zostało anulowane na kilkadziesiąt minut przed planowanym startem.

LOT zwrot kosztów za bilet powinien opiewać na pełną kwotę jego wartości. Ponadto zwrot kosztów może obejmować inne wydatki. Wśród nich pojawiają się koszty opłacenia posiłków i napojów. Zwrot obejmuje również koszty transportu i zakwaterowania.

By reklamacja biletu lotniczego i cały proces aplikowania o zwrot kosztów okazał się bezproblemowy, to koniecznie trzeba zabierać ze sobą wszystkie rachunki, np. za taksówkę, czy zakupione wyżywienie. Należy też mieć świadomość, że LOT zwrot biletów i zwrot pozostałych wydatków obejmuje wyłącznie koszty adekwatne do danej sytuacji.

 

FAQ

Kiedy odszkodowanie za odwołany LOT przysługuje pasażerowi?

Zasadniczo, w przypadku lotów objętych prawem UE polskie linie lotnicze odszkodowanie wypłacają, gdy:

  • Ponoszą odpowiedzialność za odwołanie połączenia (przykładowo lot został odwołany z powodu awarii samolotu).
  • Nie poinformowały pasażera o anulowaniu lotu na mniej niż 14 dni przed jego planowanym startem.

Ponadto pasażer może aplikować o LOT zwrot za poniesione koszty, w tym pełen koszt zakupu biletu.

 

Wysokość odszkodowania — ile za opóźniony LOT, a ile za odwołany?

W przypadku opóźnienia dotyczącego lotu objętym przepisami UE uzyskać można do 600 euro. Jednakże dokładne odszkodowanie za opóźniony lot zależy od dystansu połączenia. Podobna sytuacja dotyczy odszkodowań za odwołane loty.

 

Jak odzyskać pieniądze z LOT?

Wysoce efektywną metodą jest skorzystanie z krótkiego formularza portalu AirAdvisor. Nasi specjaliści doskonale znają temat opóźniony lub odwołany LOT prawa pasażera i wszystkie przepisy prawa z tym związane. W konsekwencji jesteśmy w stanie sprawić, by odszkodowanie zostało sprawnie wypłacone.

 

LOT wniosek o odszkodowanie: czy rekompensata jest objęta opodatkowaniem?

Odszkodowania lotnicze, czy zwrot kosztów od linii lotniczych są zwolnione z opodatkowania.

 

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za opóźniony LOT?

Należy zachować wszelką dokumentację związaną z opóźnieniem, a następnie skorzystać z formularza AirAdvisor. Trzeba tylko wypełnić tylko kilka pól na naszej stronie internetowej. Nasi eksperci, powołując się na odpowiednie przepisy, sprawiają, że opóźniony lot LOT przynosi wypłatę należnej rekompensaty w możliwie najkrótszym terminie.

 

LOT zwrot za anulowany LOT — ile czasu na reklamacje ma pasażer?

Wniosek o rekompensatę z tytułu LOT anulowanie lotu warto złożyć jak najszybciej. Niemniej formalnie na jego zgłoszenie ma się do 3 lat. Zastawiając się nad tematem odwołany LOT ile czasu na reklamacje, trzeba wziąć pod uwagę również kwestię udokumentowania anulacji lotu — przez co, im wcześniej się zgłosi żądanie odszkodowawcze, tym prędzej się je otrzyma.

 

Opóźniony LOT ile czasu na reklamacje?

O odszkodowanie aplikować można do 3 lat od momentu spóźnienia danego lotu. Lepiej jednak działać bez zbędnej zwłoki. Szybko złożony wniosek o odszkodowanie do linii lotniczych sprawia, że wyegzekwowanie swoich praw jest łatwiejsze, a należne pieniądze wypłacone szybciej.

 

PLL LOT reklamacje pasażerskie — jak odzyskać pieniądze za bilet?

Wnioskować o zwrot za odwołany lot można w samych liniach lotniczych. Żądanie może dotyczyć zwrotu biletu, ale też innych poniesionych kosztów. Reklamacja biletu lotniczego powinna wiązać się dołączeniem właściwej dokumentacji związanej z danym lotem. Polecamy zgłosić się do AirAdvisor, by uzyskać profesjonalną pomoc w sprawie odszkodowania.

 

LOT odszkodowanie za opóźnienie — jakie dokumenty są potrzebne?

Warto zachować wszelką dokumentację związaną z lotem, aby aplikować o zwrot biletu LOT, czy odszkodowanie za opóźnienia lub odwołania lotu. Formularz reklamacji za opóźniony LOT powinien obejmować taką dokumentację, jak bilet, potwierdzenie rejestracji, kartę pokładową, czy rachunki, które zostały poniesione w wyniku zaistniałej sytuacji.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do 600 € odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

Reklamacje LOT — na temat polskich linii lotniczych

Nasze narodowe linie lotnicze powstały w 1928 roku, a ich główna siedziba znajduje się w Warszawie. Większość połączeń LOTU dotyczy obszaru Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. Główne porty lotnicze tego przewoźnika znajdują się w największych polskich miastach. Tymczasem strona internetowa to lot.com, a LOT infolinia reklamacje oraz sekcja reklamacji pasażerskich LOT działa pod numer telefonu to 22 577 77 55. Choć w rzadkich przypadkach zdarza się LOT odwołany, to te linie lotnicze cieszą się dobrą reputacją i są uważane za rzetelnego przewoźnika lotniczego.

Ile za opóźniony LOT?

 

Wskaźnik punktualnego dotarcia do celu samolotów rzeczonych linii lotniczych wynosi około 89%, czyli powyżej średniej EMEA. Z kolei parametr odwołanych lotów jest mniejszy niż 1%, co także należy uznać za dobry wynik.

Co się stało z klientami LOT Polish Airlines

Ostatnie komentarze

Dejan od Wielka Brytania (LOT Polish Airlines LO 572 Odwołanie lotu)
December 7, 2020, 12:18 am

8 days before my flight, I just received an email stating: "We regret to inform that due to the administrative decision to suspend air traffic between Serbia and Poland, all PLL LOT flights scheduled on this route from September 25 to December 18, are cancelled." - however, I travelled on this same route, only 2 weeks before, from London via Warsaw to Belgrade.


Dejan od Wielka Brytania (LOT Polish Airlines LO 572 Odwołanie lotu)
December 7, 2020, 12:40 am

On 24/11, I received an email from LOT, stating the following: 'We regret to inform that due to the administrative decision to suspend air traffic between Serbia and Poland, all PLL LOT flights scheduled on this route from September 25 to December 18, are cancelled.' However, this is wrong because I used this same airline to travel from London to Belgrade, via Warsaw, only a couple of weeks earlier. I have proof of this, should you need it. Please note, the airliner did promise to refund the ticket, but as yet, failed to do so.


Anastasiia od Francja (LOT Polish Airlines LO 754 Odmowa wejścia na pokład)
September 12, 2020, 7:15 pm

I have a French visa D-type in France. It allows me to enter via any of the European Union countries, multi-type. At the time, when the flight tickets were bought it was no problems with a lockdown in Switzerland or Poland. But on the 1st of September Poland closes its borders for Ukrainians, it was the reason for an airline not to board me. I had current for the 48 hours negative Cvid-19 test, but they didn`t ask me about that. Also, at the airport, they give me a document with the reason not to board me (REFUSED BECAUSE OF COVID 19). Also, I have bought a train ticket from Geneva to Grenoble, but I also lose it and couldnt ask for a refund, because i didn`t come to Geneva at that day and it was too late to ask for refund. I can provide you all these documents, just send me an email


Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.54 out of 5
"Excellent" - 
4338 reviews
O AIRADVISOR PISANO W:
CNN Logo
NBC Logo
USA Today Logo
CBS News logo