Sprawdź odszkodowanie
Ryanair Sun (Buzz)

IATARR

ICAORYS

Odszkodowanie i zwrot kosztów za opóźnione loty lub odwołane loty Ryanair Sun

Czy podróżowali Pańtwo samolotem i doświadczyli opóźnienia lub odwołania lotu przez Ryanair Sun?

Jeśli tak, mogą się Państwo kwalifikować do 600 euro odszkodowania.

Prosimy czytać dalej, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o swoich prawach pasażera i jak złożyć wniosek o odszkodowanie w Ryanair Sun.

Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności.
Ostatnio aktualizowane: June 13, 2024

Zwrot kosztów i roszczenie o odszkodowanie za lot Ryanair Sun

Odwołane bądź opóźnione loty to sytuacje, z którymi co jakiś czas mierzy się każdy podróżny. Takie przypadki są źródłem kosztów i stresu. Warto więc pamiętać, że podróżni mają prawo żądać rekompensaty finansowej za tego typu problemy. Jako pasażer masz prawo żądać odszkodowania od linii lotniczych w następujących przypadkach:

Maksymalnie możesz uzyskać odszkodowanie w kwocie 600 euro.

Na całym świecie, kwestie roszczeń odszkodowawczych od linii lotniczych są opisane w różnych przepisach i regulaminach. Na terytorium UE kluczowe znaczenie mają przepisy unijne, a zwłaszcza Rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Zgodnie z rozporządzeniem pasażer w określonych przypadkach ma prawo uzyskać odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Ubiegać się o odszkodowanie na mocy rzeczonych przepisów można w następujących przypadkach:

 • Plan lotu obejmował terytorium UE.
 • Lot dotyczył trasy zaczynającej się w kraju UE, a kończącej się poza UE.
 • Lot zaczynał się poza UE, a kończył na terytorium wspólnoty. Dodatkowym warunkiem jest to, że za lot odpowiadała unijna linia lotnicza.

Na ogół loty polskich podróżnych spełniają któryś, z powyższych warunków. Stąd przepisy unijne mają zwykle zastosowanie. Jeśli jednak dany lot nie spełniał żadnego warunku z powyższej listy, to wiążące stają się odrębne przepisy. Przykładowo w USA obowiązujące są przepisy Amerykańskiego Departamentu Transportu.

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do €600Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot Ryanair Sun odszkodowanie

To, czy Ryanair Sun odszkodowanie za opóźniony lot zostanie przyznane, zależy od tego, jakie przepisy obowiązywały w przypadku danego połączenia. Jeśli zastosowanie miało tu prawodawstwo unijne, to linie lotnicze są zobowiązane do wypłacania rekompensat w przypadkach opisanych w stosownym rozporządzeniu. Zasadniczo Ryanair Sun odszkodowanie jest wypłacane, gdy opóźnienie wynosiło co najmniej 3 godziny.

Warunkiem uzyskania odszkodowania jest też to, że opóźnienie wynika z czynników zależnych od linii lotniczych. Przykładowo lot Ryanair Sun zanotował spóźnienie ze względu na błędy organizacyjne pracowników tych linii lotniczych lub awarię samolotu. Jednakże zajście nadzwyczajnych sytuacji niezależnych od linii lotniczych zwalnia je z obowiązku wypłaty rekompensat. Ryanair Sun skargi i reklamacje dotyczące odszkodowania mogą więc zostać odrzucone np. wtedy, gdy lot został opóźniony ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Poniżej przedstawiamy ogólne zestawienie tego, jaki odszkodowawczy zwrot za opóźniony lot Ryanair Sun powinien zostać wypłacony w zależności od długości danego lotu.

 

Odległość lotu

Odszkodowanie w wysokości (na jednego pasażera)

Mniej niż 1500 km

250 euro

Od 1500 km do 3500 km

400 euro

Ponad 3500 km

600 euro

 

Jeżeli reklamacja opóźniony lot Ryanair Sun dotyczy lotu z przesiadkami to przy wyliczaniu odległości i czasu opóźnienia pod uwagę bierze się różnice pomiędzy zaplanowanym a faktycznym czasem przybycia do miejsca docelowego.

Należy mieć świadomość, że powyższe dane są orientacyjne. Wszystkie Ryanair Sun reklamacje w sprawach odszkodowań są rozpatrywane indywidualnie. Wpływ na zasadność i wysokość roszczeń odszkodowawczych ma nie tylko szereg przepisów, ale też specyfika konkretnego roszczenia, z jakim wiąże się konkretny Ryanair Sun lot i jego opóźnienie.

Prostą i efektywną metodą ubiegania się o odszkodowanie lotnicze jest sięgnięcie po wsparcie specjalistów AirAdvisor. Wystarczy tylko uzupełnić krótki wniosek online. Alternatywa to dodatkowo płatne Ryanair Sun ubezpieczenie od opóźnienia na polisie turystycznej (o ile wcześniej wykupiło się takie ubezpieczenie z rozszerzeniem ochrony o opóźnienia samolotów). W tym przypadku wiążące jest jednak OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zawierają one szereg ograniczeń terytorialnych, kwotowych, czy czasowych. Przykładowo polskie towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle wypłacają odszkodowanie przy opóźnieniach trwających minimum 6 godzin. Tymczasem z AirAdivsor wystarczą trzygodzinne opóźnienie, by móc uzyskać odszkodowanie.

 Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do €600Sprawdź odszkodowania

Odszkodowanie za odwołany lot Ryanair Sun

Chcąc uzyskać odszkodowanie Ryanair Sun odszkodowanie za odwołany lot, również można powoływać się na rozporządzenia unijne, o ile dany lot jest objęty przepisami UE. Podstawowym warunkiem jest tu udowodnienie, że Ryanair Sun odwołanie lotu wynikło ze względu na czynniki zależne od linii lotniczych. Gdy zaś Ryanair Sun odwołane loty są wynikiem sytuacji nadzwyczajnych, np. zamknięciem przestrzeni powietrznej ze względu na sytuację polityczną, to odszkodowanie nie zostanie przyznane.

Ponadto anulowanie lotu Ryanair Sun nie jest przesłanką do wypłacenia odszkodowania, jeśli pasażer został poinformowany o tym fakcie co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem wylotu. Linie lotnicze są również zwolnione z wypłaty odszkodowania, gdy poinformują o odwołaniu lotu w terminie minimum 7 dni od planowanego wejścia na pokład i spełnią określone wymagania. Anulacja lotu Ryanair Sun musi tu być powiązana z zaproponowaniem lotu alternatywnego o zbliżonych parametrach czasowych.

Orientacyjnie odszkodowanie za odwołany lot, jest naliczane w zgodzie z poniższym zestawieniem.

 

Lot Ryanair Sun — odległość

Odwołane loty Ryanair Sun — odszkodowanie

Mniej niż 1500 km

250 euro

Od 1500 km do 3500 km

400 euro

Ponad 3500 km w granicach UE

400 euro

Ponad 3500 km poza UE

600 euro

 

Gdy Ryanair Sun odwołuje loty, to czasem proponuje pasażerom bilet lotniczy na połączenie zastępcze. W takich przypadkach odszkodowanie może zostać pomniejszone o połowę, o ile opóźnienie lotu zastępczego nie przekroczy określonych wartości. Odwołany lot Ryanair Sun odszkodowanie opiewa wówczas na wartości przedstawione poniżej.

 

Odległość lotu

Ryanair Sun — opóźnienie lotu alternatywnego

Odszkodowanie

Mniej niż 1500 km

Mniej niż 2 godziny

125 euro

Od 1500 km do 3500 km

Mniej niż 3 godziny

200 euro

Ponad 3500 km w granicach UE

Mniej niż 4 godziny

200 euro

Ponad 3500 km poza UE

Mniej niż 4 godziny

300 euro

 

Prawa pasażerów linii lotniczych są inne, gdy odwołany lot nie podlega przepisom rozrządzeń unijnych. Pytając wtedy, jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Ryanair Sun należy wziąć pod uwagę stosowne w danej sprawie przepisy.

Przykładowo Amerykański Departament Transportu ustalił, że w przypadku odwołania lotu linie lotnicze nie są w żaden sposób zobligowane do wypłacania odszkodowań. Dana linia lotnicza może (lecz nie musi) wypłacać rekompensaty np. na mocy własnego wewnętrznego regulaminu usług. Z kolei w Kanadzie przepisy dotyczące odszkodowań wiążą ich wysokość od wielkości linii lotniczych i opóźnienia lotu alternatywnego w relacji do lotu odwołanego. W przypadku opóźnienia lotu alternatywnego o 9 godzin uzyskać można 500 CAD odszkodowania od małych i 1000 CAD od dużych linii lotniczych.

 Miałeś opóźniony lub odwołany lot do lub z UE?Sprawdź odszkodowania

Ryanair Sun zwrot biletu i zwrot kosztów za odwołany lot

Jako AirAdvisor pragniemy zwrócić uwagę na to, że pasażer w określonych przypadkach ma prawo nie tylko ubiegać się o odszkodowanie, ale też o zwrot pieniędzy za bilet Ryanair Sun. Ponadto ubiegać można się o zwrot pieniędzy za inne poniesione koszta. Wniosek o zwrot pieniędzy Ryanair Sun ma uzasadnienie np. wtedy, gdy linie lotnicze odwołały lot na kilka godzin przed jego planowanym rozpoczęciem.

Na mocy prawa unijnego w takich przypadkach ubiegać można się o:

 • Ryanair Sun zwrot kosztów za bilet w pełnej kwocie.
 • Zapewnienie miejsca w hotelu oraz opłacenie kosztów transportu, gdy pojawia się konieczność dłuższego oczekiwania na zastępczy lot.
 • Ryanair Sun zwrot na konto kosztów posiłków i napojów w adekwatnej ilości.

Krótko mówiąc, zwrot kosztów za odwołany lot Ryanair Sun obejmuje wszystkie uzasadnione kategorie wydatków, które pasażer był zmuszony ponieść, ze względu na zaistniałą sytuację. Ważne jest tu to, by zebrać wszystkie rachunki. Zwrot za odwołany lot Ryanair Sun powinien wtedy przebiec bezproblemowo.

 

FAQ

Ryanair Sun: odszkodowanie za opóźniony lot ile się należy?

Zasadniczo Ryanair Sun wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot może przynieść do 600 euro rekompensaty. Jednakże odszkodowanie za opóźniony lot przyznawane jest w sposób indywidualny. Zasadność roszczenia odszkodowawczego i jego wysokość zależą zwłaszcza od czasu opóźnienia.

Jak odzyskać pieniądze z Ryanair Sun?

Ryanair Sun wniosek o odszkodowanie można złożyć samodzielnie. Druga i efektywna możliwość to skorzystanie ze wsparcia AirAdvisor, czyli ekspertów od odszkodowań lotniczych. Znajomość aktualnych i wiążących przepisów prawa jest bowiem tym, co często przesądza o skuteczności danego wniosku i uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczych.

Ryanair Sun: czy odszkodowanie za opóźniony lot podlega opodatkowaniu?

Co do zasady odszkodowania i zwrot kosztów za opóźniony lot są zwolnione z opodatkowania.

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot Ryanair Sun?

Najprostszym, a przy tym skutecznym sposobem jest ubieganie się o odszkodowanie z pomocą specjalistów od rynku odszkodowań lotniczych. By to zrobić, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej AirAdvisor.

Ryanair Sun: odwołany lot ile czasu na reklamacje?

Ryanair Sun odwołany lot reklamacja jest możliwa do zrealizowania w ciągu trzech lat. Jednakże czas ten może być znacznie krótszy w niektórych przypadkach. Dlatego też wniosek odszkodowawczy za Ryanair Sun anulowanie lotu lepiej jest składać bez zbędnej zwłoki.

Ryanair Sun: opóźniony lot ile czasu na reklamacje?

Wnioski o odszkodowania za opóźniony lot mogą być przyjmowane nawet w ciągu 3 lat. Niemniej w wielu przypadkach czas na reklamowanie opóźnienia lotniczego jest krótszy. Stąd rekomendujemy zgłaszanie reklamacji bezzwłocznie, np. za pomocą formularza online od AirAdvisor.

Jak odzyskać pieniądze za bilet Ryanair Sun?

Wniosek Ryanair Sun zwrot za odwołany lot można zgłosić bezpośrednio w liniach lotniczych. Ryanair Sun zwrot może dotyczyć nie tylko zwrotu biletu, ale też innych uzasadnionych kosztów. W sprawie należnych odszkodowań pomoc online uzyskać można w AirAdvisor. Do wniosku o Ryanair Sun zwrot za bilet lub odszkodowanie powinno się załączyć stosowną dokumentację dotyczącą konkretnego lotu.

Ryanair Sun: odszkodowanie za opóźniony lot jakie dokumenty?

By ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, czy o zwrot biletu Ryanair Sun, warto zgromadzić, jak największą liczbę dokumentacji i informacji:

 • Dokumentacja lotnicza obejmująca między innymi kartę pokładową, bilet elektroniczny, czy potwierdzenie rejestracji.
 • Rachunki wynikające z opóźnienia, np. za posiłki i taksówkę.
 • Dane lotu, w tym numer lotu oraz jego planowany harmonogram odlotu i przylotu.
 • Czas opóźnienia i jego powód (informacje można uzyskać np. od personelu linii lotniczych).
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Co się stało z klientami Ryanair Sun (Buzz)

Ostatnie komentarze

Daniel od Polska (Ryanair Sun (Buzz) RR 7764 Opóźnienie lotu)
May 16, 2023, 5:32 pm

WITAM,INFORMACJA O OPOZNIENIU POKAZAŁA SIE OK 20-25 MINUT PRZED STARTEM .WYLOT MIAŁ BYC 14;30 A INFO POKAZŁO 16.O 16 NIC SIE NIE DZIAŁO I NIE BYŁO INFO O KOLEJNYM OPOZNIENIU .OK GODZ 16;15 ZACZĘTO WPUSZCZAC NAS DO SAMOLOTU,POZAMKNIECI DRZWI OK 16;45 PILOT POINFORMOWAŁ NAS O KOLEJNYM OPOZIENIU OK.2 GODZ.WYJSC Z SAMOLOTU NIE MOZNA I MAMY CZEKAC NA INFI KIEDY MOZEMY STARTOWAC.OGOLNIE MIELISMY PRZYLECIEC DO WROCŁAWIA 16;25 A LĄDOWALISMY OK 21;10.OCZYWISCIE TAKZE PONISŁEM KOSZTA TZN JEDZENIE ,PICIE,ITP.ZONA CIERPI NA MIGRENY TAKZE NIE BYŁO KOMFORTOWO,OCZYWISCIE KTOS MIAŁ PO NAS PRZYJECHAC NA LOTNISKO A TU ZADNYCH INFORMACJI NIE MOGLISMY NAPISAC.OGÓLNIE NAWET WODY NIE SPRZEDAWALI W SAMOLOCIE,DOPIERO PO GODZINIE PILOT POZWOLIL NA KUPIENIE JEDYNIE WODY.UWAZAM ZE ZADNEJ POMOCY NAM NIE NIE PROPONOWANO,TYLKO MOWIONO MUSIMY CZEKAC CIERPLIWIE.STAR T BYL OK 18;10 TAK PAMIETAM


Wiktoria od Polska (Ryanair Sun (Buzz) RR 3699 Opóźnienie lotu)
November 12, 2022, 4:30 pm

Samolot miał wystartować o 19.40 z Krakowa a dotrzeć o 21.50 Paris Beauvais. Około 19.10 wyświetlono komunikat "opóźnienie wylotu z poprzedniego lotniska" i boarding rozpoczęto dopiero około 21. Następnie boarding zawieszono, ponieważ nad lotniskiem zaczęła się burza. W samolocie znaleźliśmy się o 22 ale tym razem nie startował ze względu na warunki pogodowe. Wystartowaliśmy o 23. Załoga nie oferuje nic do picia ani do jedzenia. Jakieś 10 minut przed lądowaniem ogłoszono, że samolot wyląduje w Lille ze względu na to, że lotnisko Paris Beauvais jest już zamknięte o tej godzinie i że spróbują zorganizować nam jakiś transport. Około godziny 00.37 wylądowaliśmy w Lille. Nie otrzymaliśmy już żadnych dalszych informacji co do tego czy otrzymamy dalszy transport czy nie. W związku z tym wszyscy pasażerowie czekali na chłodzie na zewnątrz, nie mogąc nawet skorzystać z łazienki, ponieważ nie wiadomo było w którym momencie, i czy w ogóle, może przyjechać autobus. O 2.30 przyjechał autobus do którego udało nam się dopchać (pomieścił tylko część pasażerów) a o 5 rano dotarliśmy do lotniska Paris Beauvais. O tej porze nie ma oczywiście żadnego transportu do centrum Paryża i na nasz autobus musieliśmy czekać kolejne 3 godziny. Podsumowując, zamiast o 21.50 na lotnisko docelowe dotarliśmy dopiero o 5 rano a podczas całej podróży nie zaoferowano nam nawet napoju i przede wszystkim informacji. Powodem opóżnienia były nie tylko warunki pogodowe, bo samolot był sporo spóźniony jeszcze zanim rozpoczęła się burza a i na autobus musieliśmy czekać 2 godziny.


Damian od Polska (Ryanair Sun (Buzz) RR 546 Odwołanie lotu)
October 1, 2020, 7:58 pm

Lot w dniu 18.09.2020 planowany na 13.30 nie odbył się. Przez kilka godzin oczekiwania nie otrzymaliśmy ŻADNEJ informacji co się dzieje. W między czasie inne planowane loty normalnie były realizowane. Dopiero o godzinie 19:20 otrzymaliśmy informacje sms o odwołaniu lotu. Zostaliśmy zabrani do hotelu po kolejnych trzech godzinach oczekiwania z dwuletnim dzieckiem na zatłoczonym lotnisku. Liczba osób oczekujących była tak duża, że nie było miejsc siedzących. Pomimo panującego zagrożenia epidemicznego i powinności stosowania odpowiednich odległości żadne z powyższych nie było spełnione. Tym samym zostaliśmy narażeni na możliwość ewentualnego zarażenia wirusem. Co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Odwołany lot odbył się następnego dnia 19.09.2020 o godzinie 10:10.

Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror